Beginselverklaring

Tijdens de SNR vergadering van 19 mei 2010 werd de nieuwe beginselverklaring definitief goedgekeurd.


Beginselverklaring SNR

Voortbouwend op een rijk verleden in de lokale politiek is SNR in 1994 ontstaan uit een samenvloeien van de politieke krachten van ACW, DVDM, VU, enkele mensen van CDE en onafhankelijken. Reeds 15 jaar vormt dit een goed recept om de uitdagingen in een steeds veranderende dorpsgemeenschap aan te gaan.

In een wereld die steeds complexer en drukker wordt en waarin steeds meer zekerheden sneuvelen, wenst SNR elke inwoner van Rijkevorsel een warm nest te bieden.
Daarom ijvert SNR voor een echte en hechte samen-leving, een gemeenschap van vrije mensen die verantwoordelijkheid opnemen voor het geheel: vrij en verantwoordelijk.

SNR richt zich niet enkel op bepaalde groepen in de samenleving, wij dienen het algemeen belang en kiezen voor rechtlijnigheid en rechtvaardigheid in de samenleving.

Met SNR willen we een optimaal referentiekader creëren zodat elke Rijkevorselnaar zich maximaal kan ontplooien. We willen werken aan een burgerschap in samenhorigheid.

Sleutels daartoe zijn respect voor de persoonlijke integriteit en vrijheid enerzijds, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin anderzijds. Verder ijveren we voor “normen en waarden” zowel in de politiek, als in het dagelijkse leven.

SNR is een ongebonden partij, met een sociale inslag,  pro-Vlaamse houding, vrijheid en verantwoordelijkheid. Samen Nieuw Rijkevorsel is het syndicaat van het algemeen Rijkevorsels belang. Sociale, economische en ecologische vraagstukken worden beantwoord vanuit het gemeenschapsbelang, zónder vernauwende oogkleppen. Ronduit en rechtlijnig, zonder taboes.

Politiek (en ook de partij zelf) is overigens geen doel op zich, maar een instrument waarmee het algemeen belang wordt nagestreefd. SNR pleit dan ook voor een gezonde visie op de gemeentelijke taken. Daarbij horen o.a. meer aandacht voor het essentiële en het actief terugdringen van overtollige structuren en reglementen. Benoemingen en bevorderingen door de overheid kunnen enkel gebeuren op grond van bekwaamheid en ervaring.

Advertenties%d bloggers liken dit: