Gemeente Rijkevorsel ontvoogd

29 10 2010

Op 1 oktober 2010 is de ontvoogding van de gemeente Rijkevorsel officieel in voege gegaan, dit na het jarenlange werk van de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening en onze schepen. Om een ontvoogde gemeente te kunnen worden moest namelijk voldaan worden aan vijf voorwaarden:

1) een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met een bindend, een richtinggevend en een informatief gedeelte;
2) een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
3) een conform verklaard plannenregister;
4) een vastgesteld vergunningenregister;
5) een register van de onbebouwde percelen.

Concreet heeft de ontvoogding voor de burger alleen maar voordelen. Zo kan de gemeente nu zelfstandig stedebouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen afleveren. Vroeger moest voor heel wat dossiers advies gevraagd worden aan “het Agentschap Ruimte en Onroerend erfgoed”  (beter bekend als Stedenbouw)

Wel blijft het advies van anderen overheidsdiensten nodig voor een aantal dossiers, afhankelijk van de ligging van het perceel en de aard van de aanvraag. Zo blijft bijvoorbeeld voor een perceel in agrarisch gebied het advies van het departement landbouw nodig. Tevens blijft “Stedenbouw” een controlerende functie uitoefenen.

Een van de voordelen van de ontvoogding houdt in dat je voortaan weet binnen welke termijn je een antwoord op je aanvraag mag verwachten. Voor bouwdossiers geldt een bindende termijn van 75 dagen (verlengd met 30 dagen bij openbaar onderzoek). Let wel: de vergunning is pas uitvoerbaar als men binnen 35 dagen na aanplakking van de vergunning geen melding van beroep ontvangen heeft.

Meer info via de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening.

Advertenties

Acties

Informatie