Verslag gemeenteraadszitting 25 oktober

28 10 2010

De raad keurde de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 september 2010 goed.

In de personeelsformatie werd de functiebenaming van de statutaire functie ‘personeelsdeskundige’ B1-B3 vervangen door de functiebenaming ‘deskundige personeelszaken’ B1-B3.

Het schoolwerkplan voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer voor 2010-2011 werd op enkele kleine punten gewijzigd.

Gunstig advies werd verleend aan de rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.

En tevens namen we akte van budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Rijkevorsel/Merksplas.

De raad nam kennis en akte van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening 2008 van het OCMW Rijkevorsel, anderzijds werd kennis genomen van de jaarrekening 2009 van het OCMW en van de jaarrekening 2009 van de Politiezone Noorderkempen..

De subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 2010 werden als volgt verdeeld.
– Damiaanactie                                                                               1.000 euro
– Missiekrans Centrum en St. Jozef                                                       125 euro
– Artsen zonder Grenzen                                                                 2.500 euro
– N.C.O.S.                                                                                      2.000 euro
– Oxfam                                                                                            125 euro
– Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel                                                      7.300 euro

– Plaatselike missionarissen en/of ontwikkelingswerkers

– Hufkens Elisa                                                           1.020 euro
– Brughmans Wilfried                                                  1.020 euro
– Van Dooren Gerda                                                   1.020 euro
– Eelen Maria                                                             1.020 euro
– Sterkens Walter                                                       1.020 euro
Tevens werd er in 2010 2500 euro geschonken aan Haiti en 2500 aan Pakistan om het leed dat door de natuurrampen werd aangericht te helpen lenigen.

Eveneens werden de toelagen (sport-, cultuur-, jeugdraad en andere verenigingen) voor 2010 vastgesteld. Voor de Jeugd besloten we de toelagen met 2100 euro te verhogen tot 40.100 euro in totaal.

De budgetwijzigingen nrs. 3 en 4 dienstjaar 2010 werden vastgesteld.

100 Opcentiemen worden geheven op de Vlaamse heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen vanaf januari 2011 tot 31 december 2011.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting werd vastgesteld voor aanslagjaar 2011, alsook de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Beide tarieven bleven hetzelfde als de voorgaande jaren nl. 7,4 % en 1330 opcentiemen.

Goedkeuring werdtgegeven aan de bijzondere gebruiksovereenkomst tussen de stad Turnhout en de gemeente Rijkevorsel, waarbij de door Turnhout met subsidies aangekochte persslangen, ‘brandweer Rijkevorsel’ als standplaats krijgen, en waarbij de gemeente Rijkevorsel na ontvangst van een invorderingstaat, aan de stad Turnhout de kosten terugbetaalt. Daardoor kan onze brandweer goedkoop persslangen aankopen.

De gemeenteraad gaf ook zijn goedkeuring aan een onderlinge conventie met betrekking tot de operationele (brandweer)prezone van hulpverleningszone Taxandria (met name Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Ravels, Turnhout en Vosselaar) en stemt in met de kandidatuurstelling van de gemeente Turnhout als beherende gemeente van de door de federale overheid uitgekeerde subsidies.

Een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven’ voor maximaal 10 zonevreemde bedrijven zal worden opgemaakt, waarbij minimaal 3 ontwerpers geselecteerd worden. Het bestek aangaande deze opdracht wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad besliste om toe te treden tot de intergemeentelijke dienst grondverwerving van IOK.

In het kader van de verkaveling Koekhoven, fase 4B en 5B worden de verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van de sociale bouwgronden goedgekeurd. Het gaat hier over het verkavelen van gronden in 6 kavels.

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt aangepast, van €0,075 naar €0,225, in de beheersovereenkomst van de Sportregio Noorderkempen ILV en eveneens wordt goedkeuring gehecht aan het jaarverslag en jaarrekening 2009 van de SportRegio Noorderkempen ILV.

Betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie in de regio Grensland wordt akkoord gegaan met een nieuwe samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur.
Raad van Bestuur :

De gemeenteraad vaardigt de schepen voor toerisme en de voorzitter van de lokale VVV af als vertegenwoordigers van de gemeente.

De VVV duidt een bestuurslid aan als vertegenwoordiger van de vrijwilligerswerking.

TPA duidt een lid van het managementteam aan als vertegenwoordiger van TPA.

De diensthoofden toerisme hebben een adviserende stem.

Algemene vergadering:

De leden van de raad van bestuur, aangevuld met een extra personeelslid van TPA.

Door de raadsleden werd een goedkeuring gegeven aan het jeugdbeleidsplan 2011-2013.

De raad verleende ook zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdrachten ‘’Heraanleg (van de weg) Vaart’’ en ‘’Heraanleg Meir en deel Sint Jozef’’. De opdrachten worden gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting d.d. 21 december 2010 van IVEKA en IKA.

Eveneens wordt voor beide een vertegenwoordiger van de gemeente, alsook een plaatsvervangend vertegenwoordiger gekozen.


Advertenties

Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: