Verslag gemeenteraadszitting van 31 mei

5 06 2010

Een beknopt verslag met de belangrijkste punten van de afgelopen gemeenteraad.

Het politiereglement voor de permanente zone 30 in Sint – Jozef (schoolomgeving) werd vervangen door een een variabele zone 30.
De zone 30 wordt nu gesignaleerd door oplichtende borden “30”, op schooldagen zullen deze oplichten tussen 8u00 en 8u45, 11u45 en 12u15, 13u00 en 13u15 en tussen 15u15 en 15u45 op maan-, dins-, donder- en vrijdag.

Er werd een kaderovereenkomst gesloten met Eandis met betrekking tot het leveren van ondersteuningsactiviteiten voor energiebesparing, hernieuwbare energie en energie efficiëntie. Hierover leest u later meer.

Princiepsverklaring met betrekking op het derdebetalersysteemHidrorio.
In 1996 besloot het toenmalige SNR – GB gemeentebestuur om herbestratingswerken uit te voeren in heel wat straten van onze gemeente. Toen in 1999 twee mensen uit de meerderheidsgroep besloten als onafhankelijke te gaan zetelen en de oppositie aan een wisselmeerderheid te helpen, kon een deel van de geplande werken niet meer uitgevoerd worden.  Het ging over een deel van de Prinsenpad, Emiel Van Roeystraat en Borgerhoutstraat.

Het huidige gemeentebestuur met SNR, GB-VLD en SPa in de meerderheid besliste de draad terug op te nemen waar die in 1999 achter gelaten was. Naast de heraanleg van de weg zal ook de riolering vervangen worden. De Vlaamse Milieu Maatschappij staat normaal in voor een deel van de onkosten betreffende rioleringswerken. De VMM geeft echter, onder druk van Europa, voorrang aan de aanleg van nieuwe riolering in buitengebieden. Om de planning van de werken vlot te laten verlopen besloot de gemeenteraad zicht te engageren om indien nodig het “derdebetalersysteem” toe te passen, het komt er op neer dat indien nodig de gemeente een (deel) van de kosten die normaal door de VMM gedragen worden op zich neemt.

Na dit engagement kan het studiebureau dat in 1999 de plannen uittekende gecontacteerd worden om een addendum te maken dat kan toegevoegd worden aan de toenmalige opdracht.

Er wordt een dertiende reeks aktes verleden voor de aankoop van gronden langsheen de Merksplassesteenweg om de fietspad mogelijk te maken. Zo staan we weer een stapje dichter bij de realisatie van een mooi en veilig fietspad.

Eveneens wordt er een stukje grond van 304m² aangekocht grenzende aan gemeenteschool “De Wegwijzer” om langzaam aan een veilige doorsteek te creëren tussen gemeenteschool en buitenschoolse kinderopvang.

Het schoolreglement van de gemeenteschool werd aangepast. De zin “kledij die bij een bepaalde religie hoort, is toegestaan” werd vervangen door:
* Kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn toegestaan. Wel wordt er afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen (bijv.: juwelen in het aangezicht bijv. een neuspiercing, opvallende kledij of schoeisel). Als het voorkomen (kledij, juweel, …) de oorzaak is van conflicten kan het verboden worden door de directeur. In bepaalde gevallen zal de directeur, in overleg met de leerkrachten, beslissen wat kan of niet kan. De directeur brengt de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte.
* Hoofddeksels (pet, sjaal, muts, hoofddoek) zijn niet toegelaten in de klassen of tijdens de gymles, wel in de wandelgang en/of de speelplaats.

Advertenties

Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: