Verslag gemeenteraadszitting van 29 maart 2010.

1 04 2010

Afgelopen maandag vond de maandelijkse gemeenteraadszitting plaats. Ik geef u een beknopte weergave van de belangrijkste zaken.

De gemeenteraad besloot, meerderheid tegen oppositie, om toe te treden tot de erfgoedcel Noorderkempen, die haar zetel heeft te Turnhout. De gemeente treedt ook toe tot de “deelwerking cultureel erfgoed”. In de deelwerking archeologie wordt momenteel nog niet ingestapt.

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Eveneens wordt er kennis uitgewisseld rond cultuur en erfgoed.

Meer informatie? http://www.erfgoedcelnoorderkempen.be/

Het negende punt op de agenda was het belastingreglement op afgifte van elektronische identiteitskaarten en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen. De prijs van de identiteitskaart/verblijfsbewijs werd op last van de federale overheid aangepast naar € 14.

De gemeenteraad onderschreef ook unaniem de motie “de tijd dringt” met als onderwerp steun aan de 8 millenniumdoelstellingen.

Ook vanwege de Cd&v fractie waren er enkele toegevoegde agendapunten.

Zo vroegen ze over te gaan tot de aankoop van een nieuwe brandweerwagen met pomp. Wat onze oppositie collega’s niet (of wel) wisten was dat het gemeentebestuur reeds enige tijd met dit dossier bezig is. Het duurde echter enkele maanden om de nodige offertes en dergelijke in orde te maken en te krijgen van externe firma’s. In april zal de gemeente overgaan tot de goedkeuring van een aankoop voor een nieuwe brandweerwagen met pomp.

Tot deze wagen er is, huurt de brandweer een wagen met pomp van de collega’s uit Baarle Hertog.

De Cd&v fractie haalde ook het ontbreken van een bouwvergunning voor het fietspad naar Merkplas aan. Het schepencollege mag deze vergunning zelf toekennen, en kan dit pas doen als alle gronden verworven zijn. Ondertussen is men reeds bezig met voorbereidende werken, en als alles goed zit start de aannemer na de zomer met de werken aan het fietspad.

Advertenties

Acties

Informatie
%d bloggers liken dit: