SNR zorgt voor rookmelders

3 03 2010

Brandvoorkoming is een bekommernis die wij hoog in het vaandel dragen. Daarom zijn er in het verleden reeds een aantal voorstellen geweest om de Rijkevorselse woningen brandveiliger te maken. Voor senioren en mindervaliden zou dit een belangrijke stap voorwaarts zijn naar meer veiligheid in het dagelijks leven.

Een rookmelder namelijk geeft een duidelijk signaal bij eventuele rookontwikkeling in je woning. Er is beslist om in onze gemeente deze rookmelders gratis te laten plaatsen door de brandweer bij senioren die ouder zijn dan 65 jaar en bij mindervaliden.
Dit initiatief van SNR werd ondertussen uitgevoerd. Op 17 december 2008 plaatsten we de eerste rookmelder bij de familie Van De Langenbergh-Verdonck. In totaal zijn er ondertussen een 700 rookmelders geplaatst in de keukens van de aanvragers en dit op aanwijzing van onze brandweer.

Hierdoor wil Rijkevorsel zijn inwoners helpen het risico op brand en schade te verhinderen daar ze op deze wijze vlugger zullen gewaarschuwd worden en onze inwoners meer tijd en kans hebben om zich in veiligheid te brengen.
Hiermee hoopt het gemeentebestuur zijn steentje bij te dragen aan de verbetering van de woonkwaliteit.

uit de SNR folder – najaar 2009

Advertenties

Acties

Informatie
%d bloggers liken dit: